Εργαστήρι εκμάθησης της τεχνικής              " International Self Massage" 21/10/2017

www.facebook.com/events/200586507147867/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story